Skap en litt ryddigere hverdag for familien – med god merking

De fleste familier vil kunne skrive under på at det definitivt ikke er mulig å få for mye orden og ryddighet i hverdagen. Realiteten er heller at ting flyter, samtidig som det er både tidkrevende og irriterende å prøve å finne det som tilsynelatende «alltid» blir borte når du trenger det. God merking med navnelapper og etiketter kan være et tiltak som bidrar til å gjøre situasjonen litt mer overkommelig.

Merk det som kan skape usikkerhet og utfordringer

Til å begynne med er det greit å huske på at du selvfølgelig ikke trenger å merke absolutt alt. Hovedpoenget er at god merking kan bidra til å redusere usikkerhet, noe som gjør det enklere å unngå vanlige utfordringer i hverdagen:

  • Med enkle navnelapper er det svært tidseffektivt å merke alle plagg der du kan oppleve usikkerhet om eieren. Kanskje trenger ikke alle plaggene til de voksne merkes, men å merke eiendelene til store og små barn er fordelaktig – både hjemme, på skolen og i barnehagen.
  • Ulike strømforsyninger og ladere er et svært godt eksempel på ting som gjerne kan merkes. Merking med navn er selvfølgelig relevant når det gjelder for eksempel ladere til iPad som brukes på skolen, men merking med selve funksjonen eller tilhørende dings er greit når det gjelder å holde orden i skuffer og skap.

Merking av hyller, bokser, skuffer og skap?

Hvordan man eventuelt skal merke ulike områder i hjemmet dreier seg selvfølgelig om subjektive vurderinger og egne preferanser, men igjen handler det om å merke det som eventuelt kan skape usikkerhet. På vaskerommet kan det dreie seg om tydelig merking av ulike skuffer for sortering, på kjøkkenet kan det handle om plass for ulike bestikk eller ingredienser?

Husk helt til slutt på at merking og system ikke handler om å skape et helt rigid regime, men heller om å legge til rette for en friere hverdag.