Samiske barn

Barnevern – Sametinget

FNs Barnekonvensjon stadfester samiske barns rett til bruk av eget språk, kultur og religion. Der i blant stadfester konvensjonens artikkel 20 at det skal tas …

Samiske barn har rett til en oppvekst som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur. Denne retten følger også samiske barn som er under barnevernets omsorg.

Andre barnehager med samiske barn – Udir

Andre barnehager med samiske barn

Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor.

Samiske barn ønsker ikke å bli sett på som annerledes

Her finner du en oversikt over alt undervisningsmateriell Redd Barna tilbyr på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk til skole og barnehage.

Det er viktig at samiske barn får kjennskap til den …

Det er viktig at samiske barn får kjennskap til den tradisjonelle samiske kunnskapen selv om barna bor i en storby

Her finner du NRK Supers programmer på samisk. … Mánáid-tv – Samisk barne-tv … Sanne historier fra hele verden om barn som har opplevd noe sterkt i …

Fagartikkel: I den samiske barnehagen Cizás forteller àhkuene (bestemødrene) om samiske tradisjoner, og femåringer drar på kulturreiser til Sápmi. Målet er å styrke samisk språk.

Samiske barn forteller | Telemarksforsking

6. feb. 2022 — Både statsministeren, ordføreren og sametingspresidenten manet til kamp mot hets og diskriminering. Barn fra den samiske barnehagen i Oslo …

Undervisningsmateriell på samiske språk – Redd Barna

Sametinget støtter informasjonskontoret for samisk ungdom Infonuorra. Sametinget forvalter en egen tilskuddsordning for barns oppvekstvilkår. Samiske …

Her finner du en oversikt over alt undervisningsmateriell Redd Barna tilbyr på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk til skole og barnehage.

Samisk – NRK Super

NRK Super – Samisk

Her finner du NRK Supers programmer på samisk.

Lovet en bedre fremtid for samiske barn og unge – Aftenposten

Lovet en bedre fremtid for samiske barn og unge

Samenes nasjonaldag ble markert i Oslo rådhus søndag. Både statsministeren, ordføreren og sametingspresidenten manet til kamp mot hets og diskriminering.

9. Samiske barn og unges oppvekstvilkår – stortinget.no

9.Samiske barn og unges oppvekstvilkår – stortinget.no

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer.

Keywords: samiske barn