Norskpluss barn

NorskPluss Barn – Kunnskap.no

Barn

Morsomme tegneseriefigurer – barn, voksne og fantasifulle skapninger – stimulerer den språklige produksjonen. Elevene møter dem i alt fra karaoke og filmsnutter …

Kunnskaps læremidler er heldigitale læremidler med fokus på variasjon, undring og utforskning. Oppgavene er interaktive og gir umiddelbar tilbakemelding direkte i læremidlet. Oppgavene er selvrettende og lærer følger opp elevene med kunnskaps læringsanalyse.Bruk tiden med elevene, ikke på retting!Les mer om hvert læremiddel, pakker og priser nederst på denne siden.Læremidlene tilpasset ukrainsk og russisk i norsk som andrespråk er: NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet en rask inngang i det norske språket uavhengig av om de kan lese eller ikke. Morsomme tegneseriefigurer – barn, voksne og fantasifulle skapninger – stimulerer den språklige produksjonen. Elevene møter dem i alt fra karaoke og filmsnutter, til eventyr og spill. 

NorskPluss Barn – Kunnskap.no

NorskPluss Barn

NorskPluss Barn 1-7 – demo. NorsPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet, enten de kan lese eller ikke, en rask inngang i det norske språket.

Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring.

NorskPluss Barn – norsk, ukrainsk og russisk – Kunnskap.no

NorskPluss Barn – norsk, ukrainsk og russisk

NorskPluss Barn – norsk, ukrainsk og russisk  Fagtekstene er oversatt til ukrainsk og russisk.Elevene kan lytte til norsk fagtekst og samtidig se og lese teksten på ukrainsk eller russisk.Etter hver fagtekst er det interaktive- og selvrettende oppgaver på norsk.Lær norsk ved å se, lytte og lese.Gode resultatoversikter for både elev og lærer viser oppnådd kompetanse

NorskPluss Barn-pakke for nyankomne – Kunnskap.no

NorskPluss Barn-pakke for nyankomne

NorskPluss-Pakke for nyankomne som inneholder ressursene NorskPluss Barn og NorskPluss Bildeordbank. NorskPluss-pakken gir nyankomne elever på barnetrinnet en rask inngang i det norske språket uavhengig av om de kan lese eller ikke.

NorskPluss Barn (bm) – course on mCourser

Grunnleggende norsk – barn: NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet en rask inngang i det norske språket uavhengig av om de kan lese eller ikke.Morsomme tegneseriefigurer – barn, voksne og fantasifulle skapninger – stimulerer den språklige produksjonen. Elevene møter dem i alt fra karaoke og filmsnutter, til eventyr og spill. 

NorskPluss Barn – Snakke-, lese-, tegne- og skrivehefte 1

Heftet inneholder oppgaver og tekster med gradvis progresjon for analfabeter på begynnernivå i norsk og barneskoleelever med skolebakgrunn. Det kan brukes fra første klasse.

NorskPluss Bildeordbank – Kunnskap.no

NorskPluss Bildeordbank

NorskPluss Bildeordbank inneholder 15 bildetema der vi har samlet vokabular og enkle ord- og bilde-oppgaver fra NorskPluss Ungdom, NorskPluss A1-A2, og noe fra NorskPluss B1.

NorskPluss Barn – demo – Kunnskap.no

BrettKunnskap | demo

NorskPluss Ressursperm – Kunnskap.no

NorskPluss Ressursperm

Keywords: norskpluss barn