Barn og ungdomspsykiatri

Barne- og ungdomspsykiater – Utdanning.no

Barne- og ungdomspsykiater | Utdanning.no

… fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri. Fagområdet tar for seg diagnostisering og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge i alderen 0 til 18 år.

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) – Oslo …

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) – Oslo universitetssykehus

Avdelingen tilbyr spesialisert utredning og behandling til barn og ungdom med sammensatte psykiske lidelser, og deres familier, i Oslo sykehusområde.

Barne- og ungdomspsykiatri – Legeforeningen

Barne- og ungdomspsykiatri

En spesialist i barne- og ungdomspsykiatri behandler barn og unge med psykiske lidelser ved kartlegging av tilstander gjennom samtaler og medisinske …

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling – Helse Stavanger

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Ansvar og oppgaver. Vi tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser og vansker hos barn og ungdom …

Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) – Helse Bergen

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) gir spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) med psykiske vanskar, og deira pårørande.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) – St. Olavs hospital

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) … Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri sine oppgaver. Utrede og behandle barn og unge (0-18 år) med psykiske …

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering

Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering – Sykehuset Østfold

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering har enheter i hele fylket. Barne- og ungdomspsykiatrien tilbyr utredning og behandling av barn …

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) – Oslo kommune

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) – Psykisk helsehjelp for barn og unge – Oslo kommune

BUP er et spesialisthelsetjenestetilbud til barn mellom 0-18 år. De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og …

Utredning, behandling, henvisning.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) – Vestre Viken

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18 år) med psykiske problemer. Vi yter også hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp.

Hva er BUP? – Ung.no

Hva er BUP? — Ung.no

17. jan. 2022 — BUP er forkortelse for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og hjelper barn under 18 år med sin psykiske helse. At det er en poliklinikk …

BUP er et psykisk helsetilbud for barn og unge. På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg. Les mer om BUP på ung.no.

Keywords: barn og ungdomspsykiatri